FAKTA OM TANZANIA

Tanzania ligger i Østafrika tæt på Ækvator. Landet har et areal på 947.300 kvadratkilometer og er dermed 20 gange større end Danmark. Befolkningstallet var i 2008 på 42,5 million – altså otte gange større end i Danmark.

Landets største by Dar es Salaam skønnes at have cirka 5 millioner indbyggere, svarende til hele Danmarks befolkning. I byen er der omkring 20 optikerbutikker. I Danmark er der mindst 25 gange så mange optikerbutikker til at servicere samme antal mennesker

Tanzania er blandt andet kendt for at have nogle af klodens mest fantastiske safariområder, blandt andet Serengeti-sletten og Ngorongoro-krateret, ligesom Afrikas højeste bjerg, Kilimanjaro (5.895 meter), ligger i det nordlige Tanzania.

Her følger Udenrigsministeriets aktuelle landefakta om Tanzania:

Geografi

Hovedstad Dodoma
Areal 947.300 km2 (Danmark 43.000 km2)
Indbyggertal 42,5 mio. inkl. ca. 1,2 mio. på Zanzibar (2008)
Befolkningsvækst pr. år 2,9 pct. (2008)
Befolkning Hovedsageligt Bantu
Sprog Kiswahili og Engelsk
Religion På fastlandet er fordelingen 45% kristne, 45% muslimer og 10% oprindelige religioner. På Zanzibar er ca. 99% muslimer.
Tidsforskel +1 time om sommeren, +2 timer om vinteren

Økonomi

BNI pr. capita USD 440 (2008).
Vækst i BNP pr. capita 4,4 % (2008)
Gældssituation (år) Udlandsgæld 5,0 mia. USD (2007).
Udenlandsk bistand pr. capita 66 USD (2007)
Dansk projekt/programbistand Ca. DKK 500 mio. årligt
Valuta Tanziansk shilling (TSH)
Valutakurs 1 DKK er ca. 238 TSH
Dato for valutakurs 01.03.2010
Dansk samhandel Samhandlen mellem Danmark og Tanzania er beskeden. I 2008 udgjorde eksporten DKK 84,7 mio. og importen udgjorde DKK 26,4 mio.

Regering

Statsoverhoved Præsident Jakaya Mrisho Kikwete. Tanzania er en forbundsrepublik (union mellem det tidligere Tanganyika og Zanzibar) og parlamentets sammensætning er på nuværende tidspunkt følgende: CCM 206 mandater, CUF 19 mandater, Chadema 5 mandater, TLP 1 mandat, UDP 1 mandat.
Regeringsleder Mizengo Kayanza Pinda
Udenrigsminister Bernard Membe
Finansminister Mustafa Hadi Mkullo
Zanzibars præsident Amani Abeid Karume

Den indenrigspolitiske situation

Tanzania genindførte i 1992 flerpartisystemet. Siden systemskiftet har partiet CCM (markeds-socialisme) siddet på regeringsmagten med et komfortabelt flertal. Valgsystemet med flertalsvalg i enkeltmandskredse er en alvorlig hæmsko for oppositionspartierne, som også organisatorisk halter langt efter CCM. Centrale samfundsstrukturer, herunder den offentlige administration, kontrolleres af CCM. Det semi-autonome Zanzibar har siden indførelsen af flerpartistyre været præget af kontinuerlige politiske spændinger mellem CCM og oppositionspartiet CUF. Tanzania oplever i disse år en markant forøget politisk frihed. Regeringen må i stigende grad stå til ansvar over for parlamentet, oppositionen og civilsamfundet (inkl. medierne).
En række ambitiøse reformprogrammer er under gennemførelse, som har til formål at fremme en mere effektiv offentlig forvaltning, bl.a. med vægt på decentralisering og bedre styring af de offentlige finanser. Der er imidlertid fortsat problemer med korruption og ineffektivitet i den offentlige sektor særligt i politiet og ved domstolene.
 

Den økonomiske situation

Tanzanias økonomi befinder sig i en omstillingsfase mellem socialistisk økonomi og markedsøkonomi. De seneste ti år har den årlige inflation været omkring 6 pct. og den økonomiske vækst på ca. 5-7 pct. Imidlertid steg inflationen i 2008 bl.a. på grund af den internationale finanskrise til godt 10 pct. Tanzania har siden årtusindskiftet ført afbalancerede økonomiske politikker med stigende offentlige investeringer og gradvist stigende skatteindtægter. Statsbudget er på ca. 30 mia. kr. og bruttonationalindkomsten pr. indbygger var i 2008 USD 440. Dermed er Tanzania et af de fattigste lande i verden.
 

Den udenrigspolitiske situation

Tanzania huser pr. januar 2010 omkring 275.000 flygtninge (Burundi og Den Centralafrikanske Republik (DRC)). Håndteringen af de mange flygtninge bidrager til fremme af fredsprocessen i De Store Søers region og er derfor en væsentlig udenrigspolitisk prioritet. I 1996 lykkedes det på tanzanisk initiativ at genoplive det østafrikanske fællesskab (East African Community), bestående af Tanzania, Uganda og Kenya - fra 2007 også Rwanda og Burundi. Tanzania er ligeledes medlem af Southern Africa Development Community.
 

Udviklingssamarbejdet med Danmark

Formålet med dansk bistand til Tanzania er at bidrage til en bæredygtig og socialt afbalanceret økonomisk vækst og forbedring af levevilkårene for den fattige del af befolkningen, herunder særlig kvinder. Udbetaling af udviklingsbistand til Tanzania udgjorde i 2009 ca. 500 millioner kr. (incl. den særlige miljøbistand, støtte til flygtninge og B2B Programmet).

Dansk bistand til Tanzania fokuserer på tre hovedområder: Fremme et dynamisk erhvervsliv, forbedre den almene sundhedstilstand, samt forbedre forvaltningen af naturressourcerne. Der bliver ligeledes ydet støtte til demokrati og god regeringsførelse, ligestilling, forbedring af den offentlige forvaltning og samarbejde mellem tanzaniske og danske virksomheder. Herudover yder Danmark budgetstøtte, dvs. bistand der går direkte til Tanzanias statsbudget og er med til at finansiere gennemførelsen af landets fattigdomsstrategi.

(kilde: Udenrigsministeriet, www.um.dk)

Tip en ven
Se video om arbejdet i Tanzania
Se filmen
Tilmeld nyhedsbrev


Del os på Facebook